Rådgivning

När vi utfört arbeten åt Er lämnar vi alltid en återkoppling. Vanligtvis kan det handla om exempelvis resultat- och balansrapporter. I samband med detta tar vi oss alltid tid att muntligen gå igenom och analysera materialet tillsammans med dig som uppdragsgivare. Vi försöker vid alla tillfällen vi har kontakt med våra kunder lämna spontan och förebyggande rådgivning. Utöver detta är vi tillgängliga för rådgivning kring problem och frågor som kan uppkomma.

Exempel på rådgivning:

  • Skatter
  • Kvalificerade rådgivningsfrågor
  • Uppstart av verksamhet
  • Bolagsregistrering
  • Expansion
  • Ägarförändringar
  • Försäljning
  • Förvärv
  • Personalfrågor

Skulle det finnas frågor kring områden där vi känner vår kunskap inte skulle vara tillräcklig har vi ett stort kontaktnät med extern expertis genom våra samarbetspartners.