Deklarationer

Samtliga privatpersoner och företag måste årligen lämna in en självdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationen. Vi beräknar även den kvarskatt eller skatteåterbäring som årets inkomster och preliminära skatteinbetalningar givit.

Företagets deklaration:

  • Upprättande
  • Bilagor
  • Skatteplanering
  • Skatteberäkning

Privatdeklaration:

  • Upprättande
  • Bilagor
  • Skatteplanering
  • Skatteberäkning