Bokslut och Årsredovisning

Vi hjälper till med att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Bokslut:

  • Kontoavstämning
  • Värdering av tillgångar och skulder
  • Periodisering av intekter och kostnader
  • Bokslutsbilagor
  • Bokslutspärm

Årsredovisning:

  • Upprättas och skickas in
  • Kontakt och förmedling till företagets revisor